Beleidsplan WVD 2011-2016

De werkgroep WVD heeft in samenspraak met verschillende vertelorganisaties een beleid opgesteld voor de komende vijf jaar. Hieronder kunt u een samenvatting van dit beleidsplan lezen. Het volledige plan kunt u via deze link downloaden.

 

Samenvatting

Dit beleidsplan is geschreven als leidraad voor de Werkgroep Wereldverteldag voor de komende jaren, voor vertellers en de vertelorganisaties om te laten zien waar de werkgroep voor staat en tenslotte ook ter informatie van potentiële subsidieverstrekkers en sponsoren.

Wereldverteldag is in 1991 vanuit Zweden ontstaan. Sindsdien is het een groeiend initiatief voor en door vertellers. Op alle continenten vindt Wereldverteldag elk jaar op 20 maart plaats: een dag die in het teken staat van de vertelkunst.

Sinds 2008 is ook Nederland aangesloten. De landelijke promotie van Wereldverteldag in Nederland wordt sinds 2010 gecoördineerd door de Werkgroep Wereldverteldag. Deze werkgroep maakt deel uit van de Stichting Vertellen en streeft naar aansluiting en samenwerking met vertellers, organisaties en met iedereen die het vertellen in welke vorm dan ook ondersteunt.

Wereldverteldag biedt de gelegenheid om te laten zien dat vertelkunst wereldwijd bekend en van alle tijden is. Verhalen horen bij een zeer breed publiek, van alle leeftijden en nationaliteiten.

Er is gekozen voor een opzet, waarbij een breed publiek bereikt kan worden én vertellers actief kunnen zijn op het terrein dat hen het meest ligt. Vertellers worden uitgenodigd om lokaal vertelevenementen te organiseren op 20 maart, die aansluiten bij het thema dat ieder jaar wereldwijd voor Wereldverteldag wordt vastgesteld. Door aan te sluiten bij de vaste datum en het mondiale thema wordt de uitstraling van Wereldverteldag (World Storytelling Day) steeds sterker.

De werkgroep streeft in 2016 naar een verdubbeling van het aantal bezoekers en vertelmomenten ten opzichte van 2009, het eerste jaar dat Wereldverteldag landelijk werd georganiseerd. Zij wil dit onder andere bereiken door samenwerking met andere (vertel)organisaties, het organiseren van een “proloog” die enkele dagen voor Wereldverteldag de aandacht van de media moet trekken en het inzetten van nieuwe media. Het bereiken van nieuwe doelgroepen en het betrekken van jongeren zal bij alle activiteiten een centrale rol spelen.

Op basis van dit beleidsplan zal de werkgroep een dekkingsplan opstellen om de uitvoering van het bepaalde beleid voor de komende jaren te kunnen realiseren. De Stichting Vertellen financiert de vaste kosten van de werkgroep.

Het grootste 'kapitaal' van Wereldverteldag wordt gevormd door al die vertellers in het land die bereid zijn om jaarlijks op één en dezelfde dag gratis op te treden.

 

Evenement aanmelden?

Organiseer je een evenement in het kader van Wereldverteldag? Zorg dat de bezoekers van deze website je kunnen vinden en meld je evenement aan!

Ga naar het aanmeldformulier